14 януари 2010

БДЗП обявява конкурс за назначаване на екип на проект

бдзп логоВъв връзка със започващия през 2010 Life+ проект за опазване на световно застрашени видове птици и морски хабитати в района на бургаските влажни зони, БДЗП обявява конкурс за назначаване на персонал в бургаския офис на БДЗП. Това е вторият изпълняван от БДЗП проект по финансовата линия Лайф+ на Европейската комисия.

За повече информация (работни позиции, изисквания към кандидатите и формуляри): http://bspb.org/show/1421-33


Няма коментари:

Публикуване на коментар