30 декември 2015

Оптимизирайте разходите за печат и увеличете печалбата си

Като повечето заети предприемачи, навярно и вие подценявате колко пари харчете за копиране и принтиране в офиса.
А знаете ли колко време губят служителите ви от ефективното си работно време, докато се занимават с тези печатни дейности?

С оптимизация и управление на услугите за печат, вие можете:
- да намалите разходите по отпечатване с до 30%
- да съкратите капиталовите си разходи за ремонт на стари устройства или закупуване на нови с несъобразени възможности спрямо дейността ви
- да увеличите ефективността на IT служителите си и тези, които се занимават с печатните устройства
- да намалите сериозно броя и продължителността на работните прекъсвания

В тази връзка знаете ли колко струва един час бездействие в една нотариална кантора ако основното печатно и копирно устройство не работи?

Колко клиенти ще върнете в рамките на час ако предлагате копирни услуги в близост до общинска администрация, а копирната ви машина отказва?

Струва ли си да рискувате да не завършите сделка за продажба на дълготраен актив, защото не може да отпечатате предварителния договор, тъй като офис мениджъра до последно е изчаквал да поръча нов тонер за принтера?

Помислете колко важно устройство може да е принтерът или копирната машина и в кои случаи Вашите пари и печалба зависят от нейната работа.10 декември 2015

Кога да използваме отдалечените услуги за печат?

управление отдалечени услуги печат mps

Управляваните услуги за печат позволяват на мениджъра да установи дали съществуващите офис машини в компанията са правилно подбрани на база техните възможности и характеристики, и дали са поставени на правилното място, за да се използват ефективно.

Един мениджър избира да използва отдалечени услуги за печат, когато има желание за следното:

- печатната инфраструктура в компанията да придобие прозрачност;
- да се оптимизират разходите за печат в дългосрочен план;
- да се подобрят навиците за печат на служителите, като по този начин се намали обема на печат и допуснатия брак;
- да се оптимизира броя на доставчиците на офис консумативи и сервиз на офис техника и да получат едно решение;
- да се увеличи производителността  и качеството на печат;
- да се подобри сигурността при печата.

Всичко това може да се постигне когато в защитена среда автоматично се получава точна информация за брояча на всяка машина, правилно се управлява нивото на консумативите с цел минимизиране на прекъсванията на работата на машините, както и дистанционно конфигуриране на параметрите за отпечатване на мрежовите офис устройства.