10 декември 2015

Кога да използваме отдалечените услуги за печат?

управление отдалечени услуги печат mps

Управляваните услуги за печат позволяват на мениджъра да установи дали съществуващите офис машини в компанията са правилно подбрани на база техните възможности и характеристики, и дали са поставени на правилното място, за да се използват ефективно.

Един мениджър избира да използва отдалечени услуги за печат, когато има желание за следното:

- печатната инфраструктура в компанията да придобие прозрачност;
- да се оптимизират разходите за печат в дългосрочен план;
- да се подобрят навиците за печат на служителите, като по този начин се намали обема на печат и допуснатия брак;
- да се оптимизира броя на доставчиците на офис консумативи и сервиз на офис техника и да получат едно решение;
- да се увеличи производителността  и качеството на печат;
- да се подобри сигурността при печата.

Всичко това може да се постигне когато в защитена среда автоматично се получава точна информация за брояча на всяка машина, правилно се управлява нивото на консумативите с цел минимизиране на прекъсванията на работата на машините, както и дистанционно конфигуриране на параметрите за отпечатване на мрежовите офис устройства.


Няма коментари:

Публикуване на коментар