22 юли 2011

Как да придобиете недвижим имот?

нотариус съвет как покупка измамаПреди да си сложим талареж в гащите...можем да му извадим поне бодлите!
(снимка: авторът)


В днешно време парите имат своята стойност, която е много по-висока от тази, която беше през периода на икономическия бум в България. Поради това когато правите скъпо-струваща покупка вие сте склонни да не избързвате, да се огледате и чак когато идеята узрее напълно и минимизирате всички рискове, да предприемете следващата стъпка. И след като цяло лято сте търсели покупката на живота ви - мечтаният недвижим имот, дали апартаменти или къща, провели сте десетки огледи и преговаряли за хиляди левове, сте достигнали момента, в който трябва да бъде извършено нотариално прехвърляне и да заплатите оставащата част от покупната цена.

Какъв съвет бих желал да ви дам: вие сте човекът, който разполага със средства, а продавача е този, който има голяма нужда от тях. И двете страни сте склонни да се осъществи докрай сделката, но въпреки това нека продавачът да крие нещо до доказване на противното.

От продавача имате пълно право да изисквате да ви предостави следните документи в оригинален вид:
- Удостоверение за наличие или липса на задължения, което се издава от Националната агенция за приходите на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че продавачът има или няма задължения към държавата. В случай, че има, то в един бъдещ момент, когато съдът постанови окончателно решение,че това лице дължи на НАП определена сума, то НАП може да обяви нотариалната ви сделка за недействителна. За това удостоверение не се заплаща в НАП.
- Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот, което се издава от Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието. В това удостоверение за определен период, който е посочен, са отбелязани всички вписвания, отбелязвания и заличавания на тежести и права върху недвижимия имот като ипотеки, възбрани и т.н. За това удостоверение се заплаща в зависимост колко бързо го искате - за 24 ч. струва 50лв, за 3 дни - 20 лв, а за една седмица 7 лв. Когато кандидатствате за жилищен кредит банките изискват такова удостоверение, което да е за период от 10 години назад. Взимайте пример от тях!
- Почти всеки нотариус може да ви направи и онлайн справка по лице какви данни са вписани в Службата по вписвания по персоналната му партида. Ако фирмата има доста обекти и прехвърлителни сделки тази справка е доста обемиста и има риск да се пропусне някое отбелязване, което да е важно. Но това се препоръчва да се направи в случай, че горните две неща не сте ги заявили, а вече сте седнали пред нотариуса.

Ако на продавачът му стане неприятно, че изисквате тези документи и започне с обяснение: "Ти не ми ли вярваш?" и да се прави на интересен "Сега ще купуваш ли или не?", значи същият той или яко го е запекло липсата на пари и виси на някого, или има някакъв проблем с имота. Или просто е темерут в джапанки.

Ако продавачът изисква да направите нотариалното прехвърляне при негов нотариус, проучете го, вижте какво пише за него в интернет, идете в кантората му. Те "онези" нотариуси миришат отдалече. Не пречи и вие да предложите нотариус, но бъдете готови за още една доза негодувание от страна на продавача. Нотариусите, които непознават обектите на продавача и него самият са също бдителни и дори сделката да е чиста, те допълнително я усложняват с подробностите, които изискват, и честно казано са малко досадни.

И да не забравя най-важното: ако искат да ви измамят, ще го направят, вие просто се опитайте да не бъдете измамени или поне усложнете малко нещата. И да не забравяме, че "Всичко се връща!"


Няма коментари:

Публикуване на коментар